“In Between”

Emirhan Alp

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Podutik je manjše naselje na zahodnem robu Ljubljane. Območje obdelave se nahaja na obrobju kraja z značilno obcestno pozidavo. Na delu območja je star kamnolom z industrijskim objektom. “In Between” je projekt, ki vključuje obnovo kamnoloma z obstoječim objektom in novi stanovanjski kompleks med kamnolomom in naseljem. Namen naloge je v to razvijajoče se območje Ljubljane vključiti trajnostno in bivalno urbano tkivo, ki nadaljuje obstoječo poselitev. Gosti stanovanjski program v več objektih zaključuje naselje proti hribu in vpeljuje novo urbanost. Stanovanjske enote so različne, za družine ali bivalne skupnosti. “In Between” je sestavljen iz stanovanjskega kompleksa za 300 ljudi s skupnostnimi površinami za šport in rekreacijo. Preoblikovano območje kamnoloma služi prebivalcem novega naselja in krajanom Podutika. Parkiranje v naselju je deloma zagotovljeno v podzemni garaži, deloma nivojsko. Povsod, kjer je to mogoče, so zasajena drevesa in ustvarjeni kotički za druženje.