Onkraj gozda

Nina Brložnik, Urška Lokar, Lidija Pranjić

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Lokacija naše stanovanjske skupnosti se nahaja v Dragomlju v bližini Domžal. Nahaja se “onkraj gozda” – na zahodu lokacija meji na gozd, na vzhodu pa na stanovanjsko sosesko Novi Dragomelj. Specifika terena je visoka podtalnica in s tem povezana poplavna ogroženost ter nasutje, ki je nastalo kot odpadni material s prejšnjega gradbišča. S preoblikovanjem le-tega smo odgovorile na problem poplav. Stanovanjski del smo dvignile nad teren, pod njim pa smo umestile naravno prezračevane garaže. Pri zasnovi projekta smo sledile dvema načeloma: odmakniti promet od odprtih bivalnih površin v parterju in prebivalcem zagotoviti kakovosten zunanji prostor. Promet poteka po robu lokacije, v sredini pa se nahajajo štirje lamelni bloki, med katerimi so urejene javne zunanje zelene površine, namenjene druženju in rekreaciji. V pritličju lamele med seboj povezuje sprehajalna pot, ki se navezuje na že obstoječo sosesko na vzhodu, vsem prebivalcem pa omogoča dostop v naravo na zahodu. Vsa stanovanja so obojestransko orientirana in se v zunanjost odpirajo z velikimi terasami in balkoni, ki jih zaznamujejo vzdolžna cvetlična korita.