Življenje v zamiku

Juš Dolenc, Veronika Hriberšek, Žiga Mesarek

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Lokacija pod Rašico, v bližini gorenjske avtoceste, je na razgibanem terenu, obdanem z gozdom in meji na Gameljne, naselje z mešanim programom, s suburbanim karakterjem nekoč lepega vaškega ambienta. V projektu predlagamo štiri variante stanovanjskih objektov, ki izhajajo iz geometrijske logike, rotacije posameznih kvadratnih elementov, in iz logike prefabricirane lesene gradnje kot zložene strukture iz preprostih elementov majhnih razponov. Stavbe se prilagajajo razgibanemu terenu in pogledom na Šmarno goro, ki se dviguje na zahodu ter na Ljubljansko kotlino, ki se razprostira južno od lokacije. Redka pozidanost daje vtis poselitve v gozdu. Naselje smo povezali s pešpotmi, ki zagotavljajo povezavo do zelenih površin, razporejenih po celotnem območju. Projekt smo želeli prilagoditi trenutnim in prihodnjim potrebam družin. Zato smo konstrukcijo razvili po sistemu mreže, kar omogoča, da si prebivalci lahko dograjujejo svoja stanovanja oziroma odstopijo del stanovanja sosedu.