Narava, človek in nekaj vmes

Amina Emušić, Janez Flerin, Gašper Grebenšek

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Vidite drevo, pomislite na naravo, vstopite v hišo, pomislite na ljudi, ko boste spoznali našo sosesko, boste pomislili na nekaj vmes. Spoznanje se začne z razumevanjem vodilnih idej: ambienti, dialog z naravo, modularnost in odnosi med prostori. Naša pot arhitekturnega mišljenja tako izvira iz likovnih lastnosti ambientov in atmosfere. Osredotočili smo se na dialog med uporabniki in prostori. Odnosi so pomembni za kakovost življenja. Tako je dialog z naravo intuitivno nadaljeval arhitekturno misel. Zeleno okolico smo skozi velike steklene površine pripeljali v notranjost, in skupaj z uporabo lesa kot vodilnega materiala, bližje ljudem. Gradnja se je namesto vkopane postavitve v teren dvignila nadenj, in dovolila obstoječemu terenu, da nemoteno teče pod njo. Modularni sistem nam je omogočil fleksibilnost tlorisnih zasnov, ki se prilagajajo željam uporabnikov. Osnovna enota stanovanja se lahko na različne načine povezuje s sosednjima in ustvarja različne tlorisne kombinacije. Minimalni posegi v naravo, ki steče pod našimi objekti, ter racionalnost modularnosti so nam vlili pogum za snovanje večjih tlorisnih površin. Z večjo površino so prišli drugačni odnosi med prostori. Dobili smo prostor med notranjostjo stanovanja in zunanjim okoljem, ki se v ritmu letnih časov združuje in ločuje od preostale tlorisne površine. Lahko bi dejali, da zasnova pozdravlja naravo, in upamo, da jo ta pozdravlja nazaj.