Hiša med občinskimi zidovi

Kristina Čop, Nikolina Dukarić, Valentin Dowhyj, Nina Eberl,
Uroš Figar

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
V Plečnikovem nezgrajenem opusu so tudi »Hiše pod občinsko streho«, po arhitekturnem izrazu precej klasičen, po konceptualni zasnovi pa popolnoma avantgarden projekt, ki naj bi na participativen način reševal bivalno problematiko socialno ogroženih družin. Idejo prilagodimo sodobnim razmeram. Občina na svojem zemljišču predvidi urejeno stanovanjsko zidavo, pri kateri poskrbi za skupne stvari, kot so parcelacija, komunalna opremljenost in skupn(ostn)e ureditve, zgradi zidove med parcelami in predpiše gostoto ter okvirno tipologijo. Med občinskimi zidovi, ki definirajo parcele, si bo vsak naročnik postavil svojo pritlično hišo za bivanje in delo. Lokacija je ob Cesti na Mesarico in Koleševi ulici, med Ljubljanico in Malim grabnom. Na tej osnovi študentke in študenti razvijajo vsak svojo hišo z delovnim in bivalnim programom. Najprej oblikujejo program v zamišljenem dialogu s klientom, analizirajo lokacijo, preštudirajo referenčno arhitekturno delo, nato pa razvijejo koncept in skušajo zasnovati in predstaviti projekt. V dialogu z mestom, zgodovino, programom in mentorji sami kreirajo priložnost narediti arhitekturo in jo skušajo čim bolje izkoristiti.