L4 Soseska

Dana Čuk, Lucija Lisjak, Valeria Peteh

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Načrtovana stanovanjska soseska leži med krajem Lukovica in avtocesto. Dobra povezanost z večjimi središči; Ljubljano, Celjem, Mariborom, daje območju veliko prednost, hkrati pa hrup predstavlja veliko oviro. Pri ustvarjanju mesta v malem smo želele ustvariti sosesko kot novi predel Lukovice. Z dodajanjem javnih skupnostnih programov smo omogočile socialno interakcijo in povezavo med prebivalci blokov ter obstoječega kraja. Stavbe smo proti avtocesti zamejile z večetažno strukturo, kot nekakšnim zidom, ki predstavlja protihrupno bariero in hkrati združuje različne dodatne programe namenjene garaži, shrambam, shranjevanju koles, medgeneracijskemu druženju, ustvarjanju, delu od doma, glasbi, športu itd. Iz »zidu«, kot ladje, zrastejo večstanovanjski bloki, s stanovanji orientiranimi na zahod ali vzhod. Glavni karakter teh velikih struktur izhaja iz naravno prezračevane široke notranje ulice, ki omogoča dvostransko orientacijo stanovanj ter iz dvojnega fasadnega ovoja. Ta služi kot protihrupna pregrada, a njen bistven namen je edinstvena kvaliteta bivanja v zimskem vrtu, ki ga lahko uporabnik spreminja po svojih potrebah skozi vse letne čase. Prostor dvojnega fasadnega ovoja je zamišljen kot samostojna konstrukcija prislonjena ob glavno telo stavbe s stanovanji. Oblikovan javni prostor parterja ustvarja različne, pretočne in lepe ambiente namenjene novim stanovalcem in krajanom.