Klop za skupnost

Nina Brložnik, Barbara Cigler, Dana Čuk, Oskar Divjak, Juš Dolenc, Amina Emušić, Nataša Erjavec, Janez Flerin, Gaja Golja, Klara Gorenak, Gašper Grebenšek, Shani Noah Grulja, Špela Knez, Lucija Lisjak, Urška Lokar, Valeria Peteh, Neža Rečnik, Petra Ribič, Katja Zapušek

mentorica:  Polonca Lovšin
somentorja: prof. Mihael Dešman in asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Klop je pohištvo, predvsem del urbane opreme, ki omogoča sedenje več ljudem skupaj. Klopi se zato nahajajo v javnih prostorih kot so čakalnice avtobusov in vlakov, ob zdravstvenih domovih, šolah in v parkih. Skupnostni vrt Onkraj gradbišča, kjer je delavnica potekala, je zunanji prostor, kjer je skupno posedanje in druženje nekaj samoumevnega. V okviru delavnice Klop za skupnost smo skozi proces participatornega oblikovanja skupaj načrtovali klop in jo po načrtih sami izdelali. Ob tem smo oblikovali tudi priročnik (manual), v katerem so izrisani koraki izgradnje. Priročnik smo ponudili drugim, da si po njem klop izdelajo sami. S takim pristopom – skupno avtorstvo in dostop do načrtov, v duhu odprte kode, bomo delili naše znanje in ga brezplačno ponudili drugim. Pristop ”naredi sam”, ki smo ga s priročnikom tudi podpirali, pa je vedno znova aktualen proti pretiranem potrošništvu in danes nujen prispevek k manjšemu onesnaževanju okolja. K slednjemu prispeva tudi delo z lesom, ki je razgradljiv naraven material.