Novi raj v Novem mestu

Rok Avbelj, Gaja Golja

mentor:  prof. Mihael Dešman
asistent: asist. Vlatka Ljubanović
demonstratorki: Maja Cvelbar in Lucija Draginić
Lokacija se nahaja na terenu z izrazitim reliefom, ki se odpira proti severovzhodu. Zaradi danih naravnih pogojev sva se odločila, za terasasto gradnjo. Združila sva lastnosti tako individualne kot tudi kolektivne gradnje z urejenim prometnim omrežjem, skupnim parkiranjem, gradnjo, ki se prilagaja terenu, ter z velikimi zunanjimi površinami za vsako enoto. Terasaste grozde povezuje krožna pot, iz katere se nato vstopa v podzemne garaže, v katerih ima vsaka enota v grozdu zagotovljeni dve parkirni mesti. Iz garaže se preko notranjega dvorišča dostopa do posamezne enote. Dvorišče povezuje enote, tam so zelene površine ter manjša igrišča, pergole, skupnost tam praznuje rojstne dneve. Širša zunanja ureditev območja obsega tudi športne površine na ravninskem delu parcele, vrtove in urejene sprehajalne poti do gozda in šole. Vsaki stanovanjski enoti pripada velika terasa – vrt na strehi spodnje enote.