NE POZABI NAME

Eva Jagodič

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

V sodobnem svetu pogosto pozabljamo na eno šibkejših socialnih skupin – starostnike.Pogosto je videti, da družba ne zna ali noče dostojno poskrbeti za ljudi, ki niso več produktivni.

Vse več ljudi se odloča dati onemogle starše v oskrbo v dom in s tem nevede izgubljamo dragocene življenjske izkušnje in modrost, ki se je v preteklosti zaradi skupnega bivanja prenašala iz roda v rod.

S projektom želim vzpostaviti prijetno bivalno okolje, ki bo starostnikom omogočalo samostojno in kvalitetno preživljanje prostega časa. Dnevni center se s svojo preprosto zasnovo osredotoča predvsem na ljudi z demenco. V središču se v osi inovativnega pohištva zgoščajo različni programi. Ustvarjeni so vmesni prostori, ki jih uporabniki definirajo sami, glede na potrebe, hkrati pa spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo znanja. Prostor da starostniku priložnost, da se lahko kot posameznik udejanja in prenaša svoje znanje na mlajše generacije.

1 Programski koncept
2 Obstoječa stavba
3 Lokacija
4 Arhitekturni koncept
5 Tlorisi
6 Ambientalni prikaz poti
7 Prilagajanje prostora glede na potrebe
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta