MOJE IDEALNO DELOVNO OKOLJE

Gaia Rožac

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Ljudje vedno več časa preživimo v notranjosti, v vse bolj napornem in stresnem delovnem okolju. Bistvo projekta je najti alternativo običajnemu delovnemu okolju in ustvariti prostor, kjer se bodo ljudje počutili svobodno in prijetno. Prostor je zasnovan tako, da združuje delo, počitek in življenjski slog – ni običajna pisarna, ampak je sestavljen iz ambientov, ki vzbujajo dobro počutje (galerija, park, kavarna,…). Uporabljeni elementi, kot so rastline, svetloba, barve, odprt in fleksibilen prostor, pogledi skozi okno, sprožajo odzive oziroma razpoloženja, ki dokazano omogočajo regeneracijo po stresu. Spodbujanje interakcij in komunikacij med ljudmi, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi, vodi do izmenjave in delitve idej, različnih pogledov, nastajajo nove rešitve, sodelovanja, pa tudi prijateljstva. V prostoru se ustvarjajo vozlišča, ki uporabniku ponujajo nove izkušnje in možnosti, hkrati pa ustrezajo individualnim potrebam – posameznik se lahko poljubno umesti v prostor. Lokacija objekta se nahaja na parkirišču ob Linhartovi cesti. Ker naloga stremi k idealnemu okolju, je namenoma izbrana lokacija s številnimi pomanjkljivostmi, ki jih poskuša razrešiti predlagani projekt.

1 Situacija
2 Tlorisi
3 Prerezi
4 Pogled
5 Aksonometrija
6 Vizualizacije
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta