HIBRID ŽIVLJENJA

Natalia Boškovič

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

iz skrajnosti v našo realnost, nove rutine

hiša / rastlinjak / hibrid

 

Projekt novih rutin temelji na izbrani temi:“ we are not separate from or above the nature” v knjigi Bruce Mau / MC24: Bruce Mau’s 24 principles for designing Massive Change in your life and work.

Raziskovanje skrajnosti oziroma meje podaljševanja trajanja sveta in arhitekture je danes nepogrešljivo s človekom in njegovimi dejavnostmi, neškodljivo vključenimi v naravni svet. Ljudem je predstavljena možnost samozadostnega življenjskega sloga // eko vas, vendar ne želimo rušiti ustaljenih rutin in hkrati spremeniti načina življenja. Navezani smo na to kar imamo in kar poznamo. Ali bi lahko naše rutine vsaj prilagodili?

Projekt temelji na primeru kako oblikovati, zgraditi in vzdrževati trajnostno individualno enoto ali skupnost. Sestava koncepta sestoji iz premagovanja narave / podreditve; lokalne tipologije hleva, povzete po obstoječih kmetijah in vrtičkarjih na območju ter transparenci življenja z ustvarjanjem polcon.

Prakticiranje trajnostnega načina življenja v eko vasi bi torej potekalo v ustaljenih programih s polconami spreminjanja rutin v našem vsakdanu.

Trajnostna arhitektura je v projektu dematerializirana v rastlinjak / hibrid življenja: deliti naš prostor z naravo, se prilagajati in sobivati.

1 Predstavitev
2 Koncept
3 Diagram
4 Tlorisi
5 Prerezi
6 Fasade
7 Fasadni pas
8 Maketa
9 Maketa
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta