SPREHOD KOT OBLIKA ZDRAVLJENJA

(prototip  bolnišnice v naravi)

Lejla Žigić

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Čas epidemije je privedel do zaustavitve vsakodnevnega življenja. Bolnišnice so delovale nad lastnimi zmogljivostmi. Pandemija je odprla nova vprašanja in spodbudila razmišljanja o novem načinu zdravljenja. Da bi lahko v bodoče preprečili popolno izolacijo bolnikov, potrebuje zdravstveni sistem spremembe in nove oblike zdravljavenja.

Cilj projekta je zagotoviti stik bolnika z naravo in obisk tudi v času okužb in pandemije. Zato se mora bolnišnica nahajati v naravi. Tudi sodobne oblike zdravljenja poudarjajo pomen bivanja bolnikov na terasah, obdanih z gozdom in čistim zrakom.

Bolnišnica je zasnovana v dveh lamelah, ki se v času pandemije lahko povsem ločita v kontaminirano in nekontaminirano cono. Objekt omogoča tudi samodezinfekcijo prostorov z novim sistemom, ki je deluje po principu talnega vpihovanja.

1 Koncept
2 Kontaminirana in nekontaminirana cona
3 Situacija
4 Tloris pritličja
5 Tloris 1. nadstropja
6 Tloris 2. nadstropja
7 Prerez
8 Sistem samodezinfekcije
9 Atrij
10 Terase
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta