URBANI ZBIRNI CENTER

Anja Rudof

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Potrošnja ima v sodobni družbi eno osrednjih vlog. Z večanjem proizvodnje se povečuje potrošnja, s tem pa količina odpadkov. Obenem se zmanjšuje obseg popravil izdelkov, kar dolgoročno predstavlja globalni ekološki problem. Zato je del družbene odgovornosti usmerjen v podaljševanje življenjske dobe proizvodov.

Zasnova zbirnega centra za odpadke z različnimi programi sledi ideji, kako preprečiti, da predmeti ne bi prekmalu pristali v zabojnikih. Glavni prostor je zbirališče odpadkov in še uporabnih predmetov. Sledi mu delavnica ponovne uporabe, kjer se odvrženim predmetom spremeni namembnost. Ustvari se nov, unikatni industrijski izdelek, ki se prodaja v trgovini. Za prenos znanja s starejše na mlajšo generacijo je namenjen »Repair Cafe«, kjer se z medgeneracijskim povezovanjem ohranja znanje ročnih obrti in spretnosti. Tradicionalna obrt ročne izdelave papirja se ohranjanja v »PapLabu«, kjer se izdeluje papir in predmeti iz tujerodnih invazivnih rastlin.

1 Koncept in program
2 Situacija
3  Arhitekturni koncept
4 Tlorisi
5 Vzdolžni prerez
6 Prečni prerez
7 Aksonometrija
8 Zbirni center
9 Repair cafe
10 Trgovina cpu
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta