SPREMENLJIVA SOSESKA

Neža Razpotnik

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Sedanje snovanje hiš ni prilagojeno prostorskim potrebam družine, ki se s časom in odraščanjem otrok spreminjajo. Ker prostori niso prilagodljivi, so pogosto neizkoriščeni, čeprav jih v današnji stanovanjski krizi marsikdo potreboval. Obenem je težava družinskih hiš tudi neracionalnost prostorov, okolice in opreme, ki bi jo pri kakovostni zasnovi hiš in naselja lahko omejili.

Predlagana zasnova hiše omogoča bivanje trem družinam, v različnih življenjskih obdobjih. Družine imajo skupno klet, kamor sta umeščeni skupna kuhinja in jedilnica. V pritličju ter v prvem in drugem nadstropju so v jeklen stolp vstavljene enote, ki se lahko po potrebi menjajo. Enote se ‘reciklirajo’ glede na potrebe posameznih družin in so zato vedno v celoti izkoriščene. Oprema v prostorih je modularna in omogoča fleksibilno uporabo. V primeru neuporabe pa jo lahko razstavimo in po delih oddamo drugim uporabnikom.

Znotraj naselja teh večstanovanjskih hiš so umeščeni skupni vrtički ter dva kletna prostora, ki prebivalcem naselja omogočata dejavnosti, ki jih nudijo običajne hiše. Uporabniki delijo prostor, okolico in opremo.

1 Problem
2 Koncept
3 Tlorisi
4 Prerezi
5 Situacija
6 Aksonometrija
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta