PARK ing

Nives Otašević

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

PARK ing predstavlja prostorsko intervencijo, ki z reorganizacijo že obstoječih elementov naredi prostor za človeka.

Izbrana lokacija se nahaja v stari industrijski coni, kjer danes prevladujejo prometnice, divja parkirišča in industrijske stavbe.
Na delih znotraj območja se gradijo novi stanovanjski kompleksi, ki jih med sabo povezuje moteč, stanovalcu neprijeten promet.

Višek parkiranih avtomobilov izkoristi za oblikovanje v pregrado, ki loči pešca od prometne ceste. Njena konstrukcija je sestavljena iz delov najete gradbene opreme in je lahko prenosljiva.

Nastali objekt je zasnovan linijsko in spremlja dolgo sprehajalno pot. Za uporabo novih prostorov se predlaga lokalno sooblikovanje, kjer je program določen s strani prebivalcev okoliških sosesk.

1 Lokacija
2 Vprašanje
3 Koncept
4 Konstrukcija
5 Program
6 Vizualizacija
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta