ROLLER COASTER ZNANJA

Gloria Butorac

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Organizacija izobraževalnih ustanov se je v zgodovini spreminjala s skoraj nevidnimi koraki, kaj je v našem času privedlo do izgube kreativne inteligence. Sistem izobraževanja je oblikovan po načelu proizvodnje enakih elementov, ki  se potem znajdejo v resničnem svetu kaosa. Potrebujemo zasnovo drugačnega šolskega sistema, ki bo smiselno upošteval individualnost posameznika. Prototip predlaganega projekta osnovne šole temelji na ideji funkcioniranja prostorov, ki so oblikovani tako, da je otroku omogočena izbira med ‘elementi’ v prostoru z indirektnim nadzorom in avtoriteto. Prehod iz vrtca v osnovno šolo bi bilo bolje graditi na postopnem uveljavljanju avtoritete in discipline. Projekt vnaša v obstoječ objekt šole idejo roller coaster-ja. Vsak segmment ‘otroške vožnje’ je drugačen in ponuja nova doživetja, kar v arhitekturnem smislu dosežemo z različnimi območji individualnega značaja. To omogoča tudi boljši nadzor učiteljev, kar pomeni, da je ‘vožnja’ otrok povsem varna.

1 Skice
2 Koncept
3 Oblikovanje-orodja
4 Prikaz glavnih prostorov
5 Vizualizacija 1
6 Vizualizacija 2
7 Vizualizacija 3
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta