HIŠA 4IH KOTOV

Tilen Povirk

mentor:  izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistent: asist. dr. Andrej Mahovič in asist. Tomaž Berčič
demonstrator: Žan Menegatti in Maks Rojec

Osnovna ideja projekta izhaja iz stola »Red and blue« Gerrita Rietvelda in načel gibanja De Stijl. Odnosi med linijami ter ploskvami stola ustvarjajo občutek lebdenja, Rietveldov vozel pa nakazuje zveznost ter neskončnost.

Omenjena motiva sta navdihnila lebdečo streho, ki je ključni element projekta. Lebdenje strehe omogočata dve vrsti med seboj pravokotnih nosilcev, ki so postavljeni vzporedno s tlemi. Tako postavljeni nosilci se navezujejo na konstrukcijske posebnosti stola, z dolgimi konzolami pa ustvarjajo občutek neskončnosti. Tudi oblikovaje bivalnih prostorov ter njihova postavitev

je posledica konstrukcijskih zahtev, ki jih narekuje zasnova lebdeče strehe. Vsak bivalni prostor ima svoj atrij, ki ga ustvarijo nosilne stene. Raznolika ozelenitev omogoča, da ima vsak atrij svoj ambient, ki deluje kot podaljšek

notranjega prostora.

1 »Red and blue« stol
2 Maketa
3 Tlorisi
4 Fasada
5 Prerez AA
6 Prerez BB
7 Proces
8 Načrti
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta