V ISKANJU SKUPNOSTI / STIČIŠČE KULTUR

Vita Gradič

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Pristopi do begunske krize, ki se je na območju Evrope začela 2015, so v vsaki državi drugačni, nekje bolj nekje pa manj uspešni. Pri oblikovanju podob migrantov in migracij v slovenski javnosti so imeli ključno vlogo mediji in politični diskurz. Namesto, da bi novi val tuje kulture dojeli kot priložnost za nesebično pomoč ljudem v stiski ter poskrbeli za njihovo asimilacijo v našo družbo, jih kot nezaželene odmikamo na rob mesta, kjer so izolirani ter brez možnosti direktnega stik z nami. Z ukrepi, ki na krizo odgovarjajo kot na varnostno grožnjo, je migrantom odvzeta pravica do ustvaritve (začasnega) doma. Projekt izhaja iz ideje naseliti begunce med slovenske državljane, v mesto, čim bližje mestnemu središču, ne pa na njegov rob. Osrednji cilj naloge je hitrejša vključitev migrantov v družbo in zmanjšanje predsodkov. Kljub temu, da je situacija precej brezupna, bi lahko s pravim pristopom ustvarili priložnosti za učenje o novih kulturah, strpnosti ter odkrivanja novih kultur,  okusov, glasbe, umetnosti, rokodelstva ipd. Vendar cilj naloge ni en svet, ena kultura in en jezik, cilj je ustvariti stičišče kultur, prostor, ki nas bi združeval, nam omogočal širitev obzorij, izobrazbe ter medkulturno sožitje in spoštovanje. Glavno vprašanje je tedaj kje in kako lahko različne kulture sobivajo brez predsodkov.

1 Problem
2 Ideja
3 Koncept
4 Aksonometrija
5 Povezovanje
6 Tlorisi
7 Fasade in prerezi
8 Vizualizacije
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta