NA KAVI Z UMETNOSTJO

Matea Kanjer

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Projekt se nahaja v Puli, kot razširitev obstoječega družbenega centra Rojc. Rojc je objekt, kjer so svoje mesto našle različne organizacije obsežnega programa, kot so kultura, šport, društva in drugo. Trenutno ga obdaja veliko parkirišče in delno urejene parkovne površine s skate parkom. Manjka pa skupni prostor, tako notranji kot zunanji, kjer bi člani združenj predstavili svoja dela širši javnosti.

Projekt širitve centra vsebuje program knjižnice, razstavne prostore in kavarno. Med posameznimi programi ni strogih meja. Galerija je obenem  prostor za branje, kava se pije v knjižnici, umetniška dela se gledajo tudi iz gostinskega lokala.

Nova stavba je pritlična in se prilagaja terenu. Notranjost je odprta in transparentna. Obod osrednjega atrija je povsem zastekljen, kar omogoča tudi vizualno zveznost celotnega prostora.

Koncept povezovanja umetnosti, ustvarjalnosti in druženja spodbuja izmenjavo različnih informacij, idej, misli in ljudi.

1 Lokacija
2 Koncept programa
3 Koncept oblike
4 Situacija
5 Tloris pritličja
6 Prerezi
7 Fasade
8 Fasadni pas
9 Vizualizacija
10 Vizualizacija
11 Vizualizacija
12 Vizualizacija
13 Vizualizacija
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta