NEKJE VMES

Ana Žugelj

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

V našem času je mnogo mladih v stiskah, ker se počutijo izgubljeni. Že ob vpisu v srednjo šolo se morajo odločiti, kaj bodo počeli vse življenje, diploma jim ne zagotavlja zaposlitve, s povprečno plačo ne morejo kriti najemnine ali kupiti stanovanja… ignoriranje njihovih težav vodi do občutka brezizhodnosti.

Naselje Nekje vmes je poskus kako prispevati k reševanju stisk mladih, ki v naselju bivajo, razvijajo veščine in interese ali odkrivajo nove, razrešujejo svoje težave s pomočjo psihoterapije. Preplet javnega in zasebnega programa omogoča umik kot tudi druženje. Naselje je odeto v zelenje, kar dodatno pripomore k sprostitvi.

Nekje vmes omogoča premik orientacije k sedanjost, na katero se prevečkrat pozabi v današnjem hektičnemu načinu življenja.

1 Shema problem
2 Situacija
3 Shema program
4 Shema
5 Aksonometrija
6 Prerez
7 Tlorisi
8 Pogled
9 Pogled
10 Pogled
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta