Breznica

Živa Rac

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Izhodišče hiše je stol ”Paimio” finskega arhitekta Alvarja Aalta. Ena izmed vaj je vključevala iskanje besede, ki najbolje opisuje stol. Izbrala sem besedo ukrivljanje, na katero se nanaša tudi koncept stavbe. Z ukrivljenostjo obeh etaž sem skušala ponazoriti potek krivulj naslonjala in podnožja stola.

Spodnja etaža, ki je delno vkopana, je namenjena javnemu ali delavnemu prostoru, zgornja etaža pa zasebnemu življenju. Nizko pritličje je dostopno z ulice. Predstavlja mejo med javnim in zasebnim. Za njim je zaseben atrij, dvignjen za polovico višine nadstropja. Na jugu ga zamejujejo stopnice, po katerih dostopamo na sam atrij, na severu gosto zelenje, na vzhodu in zahodu pa sam objekt. V zgornji etaži, do katere se prav tako dostopa s stopnic na južni strani, so prostori nanizani preko celotne širine, kar povzroča obojestransko orientirane prostore z optimalnim prezračevanjem in osvetlitvijo. Vidna je tudi gradacija zasebnosti znotraj tlorisa. Pri vhodu se nizajo bolj javni prostori, kot je kuhinja z jedilnico ter bivalni, dnevni prostor, nato pa se postopoma veča stopnja intimnosti, vse do zasebne spalnice s teraso v zadnjem delu lamele.
Uporabljeni so naravni materiali, predvsem brezov les, iz katerega je tudi Aaltov stol.

1 Asociacije
2 Ukrivljanje
3 Koncept
4 Zasnova
5 Zasnova
6 Tloris pritličja
7 Tloris nadstropja
8 Južna fasada
9 Severna fasada
10 Prerez
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta