CENTER ZA SODOBNO RAZISKOVALNO UMETNOST

Lea Ružič

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Območje nekdanjih železniških delavnic ob Parmovi ulici predstavlja pomembno industrijsko dediščino, kjer je od leta 1981 v osrednji rotundi tudi železniški muzej. Ker ostali objekti niso namenjeni javnosti, je celotno območje neizkoriščeno in slabo obiskano.

Z umestitvijo Centra za sodobno raziskovalno umetnost, ki združuje umetnike, znanstvenike in inženirje dobi območje območje povsem nov pomen. Tir, kot simbolni element železnice, predstavlja povezovalni element območja. Znanost in umetnost se dopolnjujeta in navezujeta na zgodovino železnic in na ta način v prostor industrijske dediščine prineseta duha tehnološke prihodnosti.

Na območju je predvidena tudi nova železniška postaja za poseben vlak, ki je namenjen predstavitvi programa sodobne raziskovalne umetnosti. Mreža železniških povezav postane na ta način mreža širjenja novih znanj.

1 Slike lokacije
2 Situacija
3 Livarna prej potem
4 Strugarna prej potem
5 Livarna-galerija tlorisi
6 Livarna-galerija prerezi
7 Strugarna-postaja tloris
8 Strugarna-postaja prerez
9 Premikanje mizic po tirih
10 Livarna-galerijski prostor
11 Livarna-novi delavni prostori
12 Strugarna-postaja za vlak
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta