SOSESKA V MALEM

Dorian Radonjič

mentor:  prof. dr. Aleš Vodopivec
asistent: doc. Gašper Medvešek
demonstrator: Neža Rejc in Matej Tili

Arhitektura vse bolj izgublja svoj prvotni pomen, ne uporablja se za reševanje problemov in izboljšanje življenja ljudi, ampak zgolj za ustvarjanje profita. Stanovanja, ki jih gradimo niso dostopna mladim družinam, obenem pa vidimo vse več opuščenih poslovnih in industrijskih zgradb.

Stavba »Soseska v malem« je nastala s prenovo nekdanjega industrijskega skladišča, zgrajenega konec 19. stoletja na Reki. Objekt se nahaja na obali, v centru mesta, vendar že več let ne služi prvotnemu namenu.

Skladišče je preurejeno v stanovanjski objekt. V pritličju so prostori različnih javnih programov, kot so trgovine, restavracije, kavarne. V naslednjih štirih nadstropjih je 62 stanovanj, namenjenih tri ali štiričlanskimi družinam. To so hiše, ki so kot zabojniki umeščene v skladišče. Hiše so montažne, jeklene konstrukcije in Trimo panelnih plošč. Vsaka hiša ima zunanji vrt in dve parkirni mesti v kleti. Hiše so nanizane ob javni prostor ulice, na enak način kot v običajnih stanovanjskih soseskah.

1 Problemi
2 Situacija
3 Soseska pod eno streho
4 Tloris kleti in pritličja
5 Tloris 1. in 2. nadstropje
6 Tloris nadstropij
7 Umestitev hiš
8 Razvoj stavbe
9 Fasade
10 Prerez
11 Odpiranje stavbe
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta