TRAJNOSTNA SOSESKA MED DREVOREDOM

Maja Malešič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Soseska se nahaja v naselju Čirče pri Kranju na Gorenjskem. Lokacija je prometno malo obremenjena in odmaknjena od samega centra Kranja. V sosesko sta umeščena dva stavbna tipa, vrstne hiše in dvojčki. Na severno-zahodni strani so štiri linije vrstnih hiš, na jugo-vzhodni strani pa ena linija vrstnih hiš. Dvojčki se nahajajo med severnimi in južnimi vrstnimi hišami. Vse hiše v tej soseski so izvedene iz lesa.

Soseka nudi veliko ambientov za druženje in preživljanje prostega časa. V osrednjem delu se nahaja nogometno igrišče s tribunami, ki so namenjene tudi zbiranju, druženju in preživljanju prostega časa. Tribune se nadaljujejo v skate park. V neposredni bližini se nahaja ribnik s pomolom, kjer se uporabniki zadržujejo in hranijo ribe. Le nekaj metrov stran je otroško igrišče z raznolikimi igrali in klopmi, kjer starši posedijo medtem, ko se otroci igrajo. Tlakovane ceste so dvosmerne in speljane tako, da povezujejo vse stavbe in javne prostore med seboj.  Ceste so namenjene samo intervencijskim vozilom zaradi česar je soseska tudi prometno varna. Vzdolž njih so zasajeni drevoredi, ki nudijo senco.  Vsaka hiša ima velik vrtni prostor, ki nudi oazo zasebnosti. Soseska ima dve parkirišči s skupaj 32 parkirnimi mesti.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta