SOSESKA TEPIH

Zala Mlakar & Kristina Predan

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Lokacija projekta se nahaja v Čirčah v Kranju. Pri zasnovi sta uporabljeni dve tipologiji, vrstna hiša in dva različna tipa verižne hiše. Zazidavo gradita dva niza vrstnih hiš, niz šestih in niz treh verižnih hiš. Hiše se ravnajo po geometriji že obstoječih stavb v okolici, zaradi česar prostor izgleda urejen.

Na območju je promet omejen. Parkirišča so urejena ob glavni cesti. S severa vodi enosmerna cesta do manjšega parkirišča, ki je namenjeno vrstnim hišam. Z desne strani pa je urejena dvosmerna cesta, ki vodi preko naselja in napaja verižne hiše. Vsak niz hiš ima svoj dovoz, ki je namenjen dostopu za lastnike hiš, ki avte parkirajo na skupnem parkirišču. Pri izvozu na glavno cesto sta urejeni dve parkirišči z ekološkim otokom.

Na obravnavanem območju soseske so urejene raznolike zelene površine in večji park za druženje in rekreacijo. Park gradi tlakovano igrišče, otroška igrala s peskovnikom, ribnik in gozdiček z urejenimi prostori za piknik.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta