OBRTNI PARK TRATA

Laura Ivančić

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Območje obravnave se nahaja vzdolž železnice v Škofji Loki, v industrijskem predelu naselja
Trata. Namen projekta je izboljšati prometno omrežje, vpeti industrijo in obrt v vsakdanje
življenje meščanov ter revitalizirati območje z izobraževalnimi in poslovnimi vsebinami.
Pri zasnovi projekta je ključna reorganizacija prometne sheme. S širšega območja so
odstranjena stihijsko razmeščena parkirna mesta, odsek Kidričeve ceste se odmakne od
železnice. Med železnico in cesto se vzpostavi prostor za servisne železniške dejavnosti,
vzpostavi se povezava med železnico in mestom. Parkirišča se uredijo pod zemljo in kot
infrastruktura Park & ​​Ride.
Obrtni park Trata je organiziran kot obrtno-poslovno-izobraževalno vozlišče. Osrednja stavba je
namenjena obrti – prostori so odprti in opremljeni z ustrezno tehnologijo, potrebno za
izobraževanje, ki je na voljo tudi za najem zasebnim obrtnikom – na ta način se center odpira
širši uporabi ter vzpodbuja lokalno sodelovanje. Stavba A je večnamensko središče. V pritličju je
avtidorij, s katerim kraj dobi primerno konferenčno dvorano, s preddverjem, ki deluje kot nosilec
družbenega zagona parka in širše. Namenjen je razstavam z izdelki udeležencev obrtnega
parka kot tudi različnim gostujočim mestnim prireditvam. V višjih nadstropjih so poslovni
prostori, ki lahko delujejo kot stalne ali kot najemniške "co-working" mize. Tu je tudi prostor nove
mestne knjižnice. Stavba C je zasnovana kot motel z namestitvenimi enotami znotraj kompleksa
Park & ​​Ride.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta