ZASELKI ŠKOFJE LOKE

Barbara Petrinjak

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Z zgoščevanjem in zaokrožitvijo treh zaselkov v okolici Škofje Loke, se izkazujejo prednosti trajnostnega razvoja in zagotavljanja večje kakovostno življenje v bližini mesta, a v naravi, ob sočasnem varovanju nepozidanega. Izbrane stanovanjske tipologije omogočajo večjo izrabo prostora in generirajo nove oblike življenja, z vzpostavitvijo javnih površin skupnosti. le te so skrbno umeščene v kontekst prostora in, skupaj s stanovanjskimi površinami, tvorijo kompaktno in zaokroženo celoto, kjer je grajeno podrejeno kvalitetam naravnega, za zdravo in živahno življensko okolje.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta