V SODELOVANJU Z NARAVO

Kristina Podberšič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Permakultura zrcali način življenja, za katerega je značilno iskanje ravnovesja kako živeti in gospodariti v soglasju z naravo in s seboj. Vse bolj nujno je, da začnemo pridelovati na trajnostni način, ki je v sožitju z naravo in omogoča procese obnavljanja ekosistemov in skupnosti. Ker smo kot družba zakoreninjeni v naše netrajnostne prehranjevalne navade in se težko prilagodimo novemu načinu življenja, lahko to spremembo, s pravilno vzgojo, predamo otrokom.  Za doseganje spremembe, jih v času odraščanja z ustreznimi pristopi priučimo skrb za okolje in jih trajnostno ozavestimo. Odraščanje v stiku z naravo, v naravnem okolju, jim že v zgodnji fazi izoblikuje spoštovanje narave, razumevanje njenih procesov in skrb za njo in druge.  

Osrednje vsebine novo zasnovane soseke poudarjajo permakulturni način življenja, v obliki kmetijsko-izobraževalnae zadruge, ki otrokom nudi neposreden, praktičen in intelektualen princip izobraževanja. Njen primarni cilj je izkustveno izobraževanje otrok o permakulturi ter pridelava pridelka po principih permakulturnih načel, dodana vsebina pa so stanovanja za posameznike in mlade družine, ki jih ta način življenja vesel. 

S primerno urbanistično in arhitekturno zasnovo ter vsebinami, spodbujamo interakcije, povezovanje in sodelovanje med stanovalci v skupnost. Z nizanjem različnih prostorskih tipov in kombinacijo zasebnih, javnih, poljavnih programov, oblikujemo možnosti in načine za sobivanje, deljene prostorov in sodelovanje med različnimi uporabniki. Z javnimi programi, ki slonijo na principih permakulture in samo-oskrbe, pa stanovalce izobražujemo in jim nudimo možnost za samooskrbo in napredek v trajnostnih načinih bivanja in pridelovanja.   

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta