SREDIŠČE MEDVOD

Anja Mravlje

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje se nahaja v centru Medvod, na sotočju reke Sore in Save. Na vzhodu ga omejuje reka Sava, na jugu reka Sora ter na zahodu Gorenjska cesta in stanovanjski bloki. V smeri severa se teren vzpenja.

Zasnova obravnava problematiko urejanja centra Medvod in vključuje vse potenciale, ki jih lokacija ponuja. Usmeritve pri urejanju so zgoščevanje mestotvornih dejavnosti, povezanost in izboljšanje kakovosti bivanja. Na skrajnem severu območja se ohranja del proizvodnje Donit, ohranja se tudi večina starih stavb v središču in naj južnem robu območja obravnave. Prazne prostore zapolnjujejo nove stavbe s stanovanjskimi in centralnimi dejavnostmi, trgi ter zelene površine. Motorni promet je iz središča umaknjen, urejene so javne površine za pešce in kolesarje.

Vzdolž rek so vzpostavljene rekreacijske poti, ki ustvarjajo boljšo povezanost znotraj lokacije in tudi s sosednjimi območji. Ulica, ki jo definirajo stare stavbe v središču mesta, povezuje južni in severni trg. Južni trg omejuje knjižnica, občina, stanovanjske stavbe ter drevored, medtem ko severni trg omejuje kulturno-umetniški center, paviljon, kavarna ter nova stanovanjska stavba. Poleg naštetih programov se na območju nahaja tudi hotel, restavracija, poslovni prostori, kino na prostem, prostori za prireditve ipd. Mikro-ambienti so urejeni z zelenjem, tlakovanjem, elementi urbane opreme, vrtički, trgi in prostori za posedanje ter sprostitev ob reki.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta