TRAJNOSTNA SOSESKA PLJUSK

Isabel Ribolli & Manja Platovšek

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Območje obravnave se nahaja v Čirčah pri Kranju. Soseska obsega zazidavo s tremi različnimi tipologijami stanovanjskih stavb in sicer pet je satastih hiš, 19 vrstnih hiš in 2 dvojčka. Nosilna konstrukcija hiš je lesena. Postavitev stavb v prostor se ravna po geometriji obstoječih okoliških stavb, kar pripomore k urejenosti prostora.

Skozi naselje poteka tlakovana dvosmerna ulica, ki je namenjena lokalnemu prometu. Način tlakovanja in vzpostavljen drevored ob cesti, ustvarjata prijeten ambient za pešce in kolesarje. V soseski je urejen krožni promet, ki lokalnim prebivalcem omogoča dostop s Smledniške ceste po zahodni, na novo urejeni, enosmerni Staretovi ulici. Vzhodno stran napaja Staretova ulica, ki je urejena kot dvosmerna in stanovalcem omogoča dostop do skupnega parkirišča ter lastniških parcel. Zagotovljenih je 47 parkirnih mest za stanovalce. V duhu trajnostnega razvoja je ob vstopu na vzhodnem delu soseske urejena postaja za izposojo koles.

Zelene površine v soseski omogočajo prijetno preživljanje skupnega prostega časa. Park ponuja aktivnosti ob ribniku, na otroških igriščih ter na prostoru za piknike, medtem ko prostor pod drevesi nudi bolj intimen ambient v senci. Manjši park ob Smledniški cesti loči bivalne površine od hrupne ceste. Po vzoru trajnostnega razvoja je možno v soseski na vrtičkih pridelovati svojo zelenjavo in sadje. Soseska je v celoti urejena z utrjenimi peš potmi, ki omogočajo povezanost celotnega naselja.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta