MEDPROSTOR MEDGENERACIJ

Blažka Pergovnik

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Medgeneracijsko povezovanje razumemo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč, ustvarjanje… Sodelujočemu prinaša novo kvaliteto življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti v kraju kjer živi.
Na obravnavanem območju se izkoristi proste in degradirane površine za umestitev bivanjskih in dnevno-varstvenih programov s pripadajočimi spremljevalnimi vsebinami. Stavbni volumni so zasnovani kot sestav dveh pravokotnih elementov, zamaknjenih za modul vzdolžno in prečno. Z zamikanjem se ustvari nadstrešene vhode.
Severni pas lokacije leži neposredno ob železnici in je urejen kot parkirni prostor. Cilj je zmanjšati odvisnost od avtomobila in zagotoviti, da zgrajeno okolje spodbuja uporabo javnega prevoza, hoje in kolesarjenja.
Volumni so na parcelo postavljeni tako, da se med njimi ustvarja medprostor javnih in poljavnih površin. Na zahodni strani, ob glavni dostopni cesti, je oblikovan vhodni trg, primeren za postavitev tržnice ali druge dejavnosti sorodnega tipa. Osrednji trg med stavbami je urejen kot prostor skupnosti. Na jugu ob stavbi varstva otrok je urejeno otroško igrišče, na zahodu pa območje meji na velik zelen park. Stavbi za starostnike sta povezani z urejenim skupnim prostorom z vrtički in površinami za sedenje. Pasovi zasaditev visokega drevja ob volumnih ustvarjajo zeleno bariero. Z ureditvijo skupnih zelenih in tlakovanih površin se zagotovi kakovostno in zdravo bivalno okolje.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta