URBANO SOTOČJE

Anna Turina

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Prostorska ureditev revitalizacije nekdanjega industrijskega območja, se deli na sanacijo
nekdanje industrijske cone Tekstilindus in na urejanje umetnega otoka, ti. Majdičevega
Loga.
V prvem delu urejanje sloni na revitalizaciji in ponovni uporabi obstoječih industrijskih
objektov ter prostora med njimi, ki je degradiran in nedostopen. Z revitalizacijo se
vzpostavlja atraktivno delovno okolje, ki ponuja raznolike vsebine v neposredni bližini, s
čimer privablja uporabnike, ki ta prostor oživijo. Z obrečnimi ureditvami in vzpostavljeno
promenado se območje deli na sekvenčno dojemanje s pomočjo glavnih poti, ki prečijo
območja. Glavna promenada deli prostor na ambiente: podjetniški del, medgeneracijski
center, kulturno stičišče in objekte mešane rabe z javnimi pritličji in transparentno fasado, ki
vzpodbuja življenje na ulici. Ustvarjeni ambienti omogočajo pogled na silhueto Kranja in na
kranjsko plažo vzdolž reke Save.
Ob športnem centru se nahajajo zunanja igrišča ter večnamensko igrališče, ki je opremljeno
raznoliko, glede na želje in potrebe uporabnikov. Območja so povezana z mostovi za pešce
in kolesarje.
Majdičev Log (otok) je urejen kot zabaviščni park, na severu so trgi in zelene površine, kot
socialna prizorišča, ki nudijo uporabnikom raznolike možnosti udejstvovanja.
Umeščanje zelenih površin je ključno za edinstvenost posamezne ureditve in zagotavljanje
primerne mikroklime. Preko celotnega območja obravnave so urejene manjše zelene
površine z drevesnimi zasaditvami, ki omogočajo prijetne ambiente za ljudi, ki uživajo v
naravni senci, v sožitju z naravo.
Promet je urejen po dovozni cesti vzdolž železniške proge (zahodna meja območja). Tu je
predvideno tudi obračališče za avtobuse (socialno vozlišče). Mirujoči promet je zasnovan
vzdolž glavne ceste ter kot večje parkirišče na robu območja. Na lokaciji so urejena
postajališča za kolesa, s čimer se vzpodbuja trajnostna mobilnost.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta