SOSESKA POD KROŠNJAMI

Luka Bubnič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Nova soseska sledi obstoječemu grajenemu tkivu in ga smiselno poveže v zaključeno celoto. Grajeno tkivo je od načrtovane obvoznice ločeno s pasom zelenja, dostopne ceste pa se nanjo v bodoče lahko priključujejo. Ob cestah, namenjenih motoriziranemu prometu so urejene kolesarske poti, pločniki in drevoredi. Znotraj soseske je organiziran raznolik in živahen javni prostor, ki ga programsko dopolnjujejo javna pritličja. Arhitekturna zasnova sledi sodobnim potrebam bivanja, ki s svojo racionalno in funkcionalno zasnovo temelji na trajnosti, udobju in povezovanju skupnosti. S svojo formo in proporci stavbe sledijo lokalni stavbni dediščini, saj je ta kar najbolj prilagojena vremenskim in podnebnim razmeram. S stopničasto zasnovo se stavbe po potrebi prilagajajo padajočemu terenu, kar še dodatno razgiba bivalne prostore po prerezu. Javni prostor povezuje sosesko in se odpira navzven, proti naravni in kulturni krajini, kar omogoča poglede na Alpe in Škofjeloško hribovje. Zelene površine so v veliki meri povezane in enovite. So podaljšek pokrajine, ki prehaja v sosesko, s tem pa tvori edinstveni prostor, ki ponuja prebivalcem identiteto in je mešanica urbanega, suburbanega, naravnega in podeželskega. 

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta