ŠPORTNI PARK PUŠTAL

Ula Pintarič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Puštal, ki leži na desnem bregu poljanske Sore, je predmestno naselje v občini Škofja Loka. 

Na severnem delu, kjer se poljanska Sora sreča s selško Soro, se ustvarja sotočje obeh rek. Iz nabrežja sotočja se nam pogled odpira na škofjeloški grad, staro mestno jedro, cerkev Sv. Križa in območje Pod plevno. Območje, kjer se trenutno nahaja le neurejeno parkirišče in nogometno igrišče, predstavlja velik prostorski potencial kraja. V zasnovi se poudarja obstoječe danosti z dodanim spremljevalnim programom, ki dopolnjuje športno dejavnost in ohranja naravno dediščino lokacije. 

Glavna ideja zasnove je preko območja obravnave povezati škofjeloški del Pod plevno s spodnjim Puštalom. Povezava se vzpostavi preko novega peš mostu, ki je tudi glavna os urejanja.  Le ta poveže tri objekte, ki so v prostor umeščeni z upoštevanjem oblike reliefa, reke in obstoječih hiš. Prostorska ureditev se naveže na glavno povezovalno os, na katero se pripenjajo poti, ki celotno območje povežejo v urbano in krajinsko ureditev.  

Območje je zasnovano izrazito prehodno, kot odprt športni park, ki lahko gosti vsakodnevne rekreativne rabe ter večje nogometne tekme. Zasnova z umeščanjem objektov ter organizacijo dostopov in odprtih površin smiselno izrabi obstoječo konfiguracijo terena. 

Glavni gradnik arhitekture je les, ki ga najdemo v nosilnih stebrih, gredah, medetažnih ploščah, strešnih nosilcih in fasadnih stebrih. Konstrukcijske osi se kažejo na fasadi skupaj z lokacijami okenskih odprtin, odgovarjajo organizaciji programa in tvorijo navidezno kompozicijo fasadnega ovoja. Dve kolonadi stebrov ustvarjata unikatno fasado, kjer vidimo odsev jasne konstrukcijske zasnove ter hodnik, ki poteka po obodu stavbe in kontinuirano povezuje vse tri stavbe v vsebinsko in ambientalno celoto.  

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta