TRAJNOSTNA SOSESKA PAHLJAČA

Pia Winkler

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Projekt je osredotočen na urbanistično ureditev območja Huje, ki je locirano v Kranju. Huje od starega mestnega jedra ločuje globok kanjon reke Kokre. Morfološko je območje ureditve stik raznolikih struktur, zaradi zidave, ki je nastajala v različnih časovnih obdobjih. Območje urejanja objema razpršena točkovna zidava vaškega značaja, medtem ko se južno nahajajo novejše stanovanjske soseske z javno-storitvenimi in izobraževalnimi dejavnostmi.  

Rešitev s tipologijama verižnih blokov in hiš tako integrira raznolik značaj predela Kranja v urbano sosesko, ki povezuje in se prilagaja že obstoječi infrastrukturi. Verižni bloki so postavljeni ob Župančičevi ulici in segajo v notranjost območja. Bloki variirajo po dolžini in višini glede na lego v naselju. Skupaj z verižnimi hišami tvorijo zasnovo pahljačaste oblike, katere dinamični element je promenada. Členitev nizov verižnih struktur predstavljajo vbočeni in izbočeni deli, ki se umikajo vzdolž ulice in tako tvorijo razgibane prostore.  

Odprte javne površine so skrbno načrtovane z namenom, da bi ljudje bivali v soseski, ki je povezana z naravo. Promenado, ki se strateško povezuje z starim mestnim jedrom, spremljajo otroška igrišča, predeli za rekreacijo, parkovne površine ter terase namenjene lokalom. Ambienti zelenih površin, ki jih tvorijo pretrgane verige raznovrstnih dreves, dopolnjujejo odprte javne prostore in delujejo kot fizična členitev med skupnimi prostori in zasebnimi stanovanji. 

Prometne povezave so omejene na robove soseske, z namenom da bi se promet ločil od pešpoti. Načrt predvideva, da bo naselje ločeno od hrupa, s postavitvijo garaže pa bo zagotovljena pešcem varnost, stanovalcem mir in dobro počutje ter več prostora za kvalitetne zelene površine.  

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta