KAMNITNIK

Karla Ostojić

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje se nahaja v Škofje Loki, na severnem delu pod Kamnitnikom in predstavlja degradiran prostor stare vojašnice, z zapuščenimi skadiščnimi objekti. V bližini stoji nova stavba vrtca Kamntinik ter stavba Centra za socialno delo. Na območju so prisotne zelene parkovne in gozdne zasaditve. Območje se napaja preko dela Partizanske ceste in je danes obremenjeno s parkirnimi površinami. Obravnavano območje nosi velik potencial, predvsem zaradi svoje lege, dostopnosti, topografije in veliko zelenja. Zasnova obsega umestitev stavb srednje šole in dijaškega doma, ki ju povezuje krajinska ureditev s potmi. Le te se nadaljujejo v promenado v smeri proti gradu ter proti severu, na hrib Kamnitnik. Zasnova stavb sledi geometriji in morfologiji obstoječega grajenega tkiva in organizaciji prostora. Na območju med šolo in dijaškim domom so urejene športne površine s parkovnimi ureditvami. Območje gradi na vzpostavljanju nove identitete, s poudarkom na edinstvenosti okoliške narave. Škofja Loka pridobi pomembne izobraževalne vsebine ter prijetne in ambientalno raznolike javne površine za vse uporabnike.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta