SOSESKA TRAKOVI

Ivan Videk

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Projekt se nahaja v občini Kranj, v soseski Čirče. Zasnova soseske omogoča kakovostno življenje družinam z otroki, saj stan a območju urejeni dve otroški igrišči in košarkaško igrišče. Lokacija je razdeljena na 3 podobmočja, v vsakem delu je svoja tipologija stanovanjske hiše. V prvem delu so vrstne hiše, v osrednjem delu sataste in v zadnjem delu hiše verižnega tipa. Na lokaciji sta tudi dva parkirna območja. Preko lokacije je vzpostavljena nova cesta. Vse hiše imajo pritličje in 1. nadstropje ter lasten dovoz z urejenim dvoriščem. Lokacija je zasajena z veliko drevesi in zelenjem, ki zaduši hrup avtomobilov. Vse hiše so usmerjene proti severozahodu in so optimalno osvetljene. Med posameznimi sklopi hiš je urejeno sprehajališče preko celotnega območja, z elementi urbane opreme ob košarkaškem igrišču in igrišču za otroke.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta