ZASEBNO V SKUPNEM

Eva Nekić

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Medgeneracijsko povezovanje je pomemben vidik trajnostnega razvoja. Medgeneracijski stik je ključ za preseganje individualizma, njegove moči, saj gradi na vrednotah skupnosti, sodelovanja, zdravja in blaginje vseh generacij. 

Z zasnovo soseske se gradi na izboljšanju kakovosti življenja tako posameznika kot skupnosti, z vključevanjem vseh ključnih ciljev in vrednot, ki zasledujejo načela trajnostnega razvoja. 

Prostorska zasnova soseske sloni na ustvarjanju raznolikih ambientov, z upoštevanjem konteksta grajenega in naravnega okolja. Izbrana tipologija z različnimi načini umeščanja v prostor odgovarja pričakovanjem posameznika in skupnosti, tudi z ustvarjanjem večuporabnih skupnih površin za vse generacije. Krajinska in prometna ureditev podpira hojo in gibanje s premišljenimi prostorskimi ureditvami in ustreznim urbanističnim oblikovanjem.  

Pomembno je razmišljati v prid izboljšanju kakovosti življenja posameznika in skupnosti. Zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem se izognemo nevarnostim, generacijski razslojenosti, razpršeni gradnji, ki jih povzroča tudi osredotočenost na materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Namen projekta je zato bil oblikovati sosesko, ki spodbuja interakcije med novimi stanovalci in prebivalci Reteč, z vpeljevanjem osredinjenosti, povezovalnih vsebin in aktivnosti, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.  

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta