Chromeberg

Devana Reiter

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Projekt obravnava industrijsko-obrtno cono Kromberk v Novi Gorici, ki je pomanjkljivo prostorsko in arhitekturno zasnovana, kar je odraz želje po hitrem gospodarskem razvoju.

Kromberg se razprostira preko velikih površih, dimenzij 52 ha. Na južni strani je obdan z gozdno strukturo Panovca, na severu pa prehaja v stanovanjsko zazidavo. Temeljna zasnova prostora je bila urbanistično postavljena na čisto kompozicijsko mrežo. Nekateri, kasneje grajeni objekti, pa so v prostoru povzročili nered.

Seminarska naloga je sestavljena iz dveh faz.

Prva faza projekta temelji na urbanističnem urejanju območja, z odstranitvijo vseh stihijsko postavljenih objektov. Nekvalitetne objekte nadomestijo novi, vanje pa se preselijo trenutne dejavnosti.

V drugi fazi projekta se vzpostavlja dialog širšega prostora. Zasnujejo se sprehajalno-panoramske poti, preko pete fasade novih volumnov. Potekajo od stanovanjskega predela na severni strani, skozi osrednji industrijski prostor, vse do gozdnih površin Panovca.

Obstoječi industrijski prostor nadgradimo z novimi strešnimi površinami, s športno-rekreativnimi aktivnostmi in parkovnimi zasaditvami. Vključijo se tamkajšnji prebivalci in vzpostavi se dialog med industrijsko-obrtnim prostorom, stanovanjskim predelom in naravo.

 

Ema Ferreira
Lin Martin Japelj