Winestone

Sandra Cvijetić

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Kamnolom Solkan se nahaja severovzhodno od naselja Solkan in je del prehodnega ozemlja med kraško planoto Trnovski gozd in flišnim gričevjem Goriško, kar pogojuje geološke in hidrološke značilnosti območja.
Na območju se izvaja dejavnost pridobivanja in predelave apnenca, proizvodnja in pridelava žganega apna ter manjša betonarna. Zaradi hrupa in onesnaženosti kamnolom predstavlja največje območje degradacije v občini, kar se kaže tudi v upadanju števila prebivalcev.
Projekt tako predvidi opustitev tovrstne dejavnosti na območju Solkana oziroma njihovo selitev. Območje se revitalizira v treh plasteh: geomorfološki, programski ter rastlinski. Geomorfološka plast izkorišča mehanske ter hidrološke lastnosti kamna z oblikovanjem vodnih poti. Programska plast predstavlja grajeni del projekta. Zaradi širše lege Nove Gorice v osrčju treh vinorodnih pokrajin in posledično razvitega vinskega ter gastroturizma na območje umesti vinski center. Plast rastlinskega pokrova predstavljajo vinogradi ter teren, pripravljen za sajenje, kar omogoča spontano širitev obstoječih rastlinskih vrst.
Tri plasti na območju tvorijo sistem, v katerem vegetacija oskrbuje vinski center, organski odpadki služijo za gnojenje, vodne poti pa prispevajo k ugodni mikroklimi in s tem biološki raznovrstnosti območja.

Gal Lesnik
Nika Bronič