Agricouture

Ema Ferreira

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Agrarna industrija se v 21. stoletju sooča z izjemno hitro rastjo prebivalstva. Novi pristopi in prakse v kmetijstvu so ključnega pomena za zagotavljanje zadostne preskrbe s hrano in ohranjanje okoljske trajnosti. Agricouture se nahaja na širšem območju Livarne Gorica, kjer se prepletata dva antipoda – industrija in agrikultura. Cilj projekta je oživiti ter reformirati lokalno agrarno industrijo v novem čezmejnem teritoriju, ki povezuje urbano z ruralnim v treh programskih conah. V prvi coni raziskovalni kampus nadomesti težko industrijo in se poveže z obstoječim IT kampusom. S tremi tipologijami (laboratorijem, banko semen in rastlinjakom) ter vmesnimi ‘testnimi’ polji, območje postane eksperimentalno polje za raziskovanje in inovacije v agikulturi. Druga cona je namenjena produkciji hrane in je organizirana v obstoječi industrijski coni na italijanski strani meje. Nove stavbe za upravljanje in proizvodnjo hrane skupaj z obstoječimi tvorijo programsko zaključeno celoto, ki se osredotoča predvsem na prakticiranje trajnostnega kmetijstva. V tretji coni so nekdanji vojaški objekti prenovljeni v začasne nastanitve za sezonske delavce in agroturizem, ki jih povezujejo skupni prostori zadruge. Glavni cilj je povezati ter izobraziti lokalne kmete, prebivalstvo in obiskovalce.

Vita Štefane
Devana Reiter