Parkout

Nika Razpet

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Projekt obravnava obomočje mejnega prehoda Casa Rosse, ki se na italijanski strani Gorice razsteza na 22.000 m2 betonske površine namenjene predvsem parkiranju in občasnim sejemskim dejavnostim. 

Prazne površine, meja in prometna ureditev predstavljajo izziv za umestitev novega mestnega parka na to območje ter ureditev novih cestnih povezav med mestoma ter umestitev promenade, ki bi potekala od univerze do nivojskega krožnega križišča na Vipavski cesti.   

Z organsko zasnovo ozelenitve ploščadi kot mestnega parka z različnimi avtohtonimi drevesi, grmovnicami, sadnim drevjem, travniškim rastjem in vrtnicami burbonkami se prepletajo sprehajalne poti, ki vodijo do različnih ambientalnih kotičkov. Na južnem delu parka, kontrastno z organskimi oblikami zelenja, stoji ortagonalna konstrukcija, večnamenski objekt, ki se lahko transformira v različne odprte in zaprte prostore in ponuja tako lokanemu prebivalstvu, kot širiši regiji nove prostore za kulturne in športno rekreativne programe. 

Območje parka iz severne strani zamejuje promenada po kateri potekajo trajnostne oblike mobilnosti, iz južne strani pa na novo predlagana obvoznica, na katero se preusmeri avtomobilski promet iz mejnega prehoda.

Dolgoročni namen projekta temelji na socialnem in kulturnem povezovanju prebivalcev obeh mest.

Lin Martin Japelj
Avtor projekta