LoopLand

Pia Praček

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Projekt se nahaja med Erjavčevo ulico in športnim parkom Šempeter, vzdolž železnice in kolesarske poti. Ozek koridor zamejen z železnico in ograjo med slovensko in italijansko mejo, ki je namenjen pešcem in kolesarjem predstavlja fizično in mentalno oviro v prostoru. Namesto povezovanja še bolj poudarja ločevanje dveh urbanih središč. Zato projekt ponuja sledeče rešitve:
a. Novo pot, ki povezuje prostore med obema mestoma na različnih nivojih, ki je namenjena samo pešcem. Obstoječo hitro pa namenimo kolesarjem kar omogoči večjo varnost.
b. V prečni smeri se vzpostavi zelene aleje, ki so podaljški obstoječih, ki se zdaj končajo pri meji. Imenujejo se po obstoječih drevesih: sliva, magnolija, cedra, kostanj, lipa in javor
c. Rečica Vrtojbica ter zeleni ambienti, ki se nizajo ob njej ponujajo prostor za nove programe, ki postanejo generatorji pokrajine.
Projekt zaznamuje osem intelektualcev, umetnikov, arhitektov…(Anton Laščak, Carlo Michelstaedter, France Bevk, Maks Fabiani, Milan Klemenčič, Franco Basaglia, Giuseppe Ungaretti in Edvard Ravnikar), ki so delovali in ustvarjali v tem prostor. Z umestitvijo devetih novih programov ter poti, projekt ustvari šiv med dvema različnima kulturama in ponuja nove socialne interakcije, z obuditvijo duha posameznika.
 

Nika Razpet
Gal Lesnik