Riv(i)er(a)

Gal Lesnik

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Riv(i)er(a) se nahaja na severnem delu Nove Gorice, v kanalu Soče. Južni del lokacije zamejuje Solkansko polje, vzhod pa pobočje kamnoloma in Svete Gore. Ob Soči se je med vzponom industrije nahajala tovarna Ritter, ki je reko uporabljala za pogon mlinov. Kasneje se je na ostankih tovarne razvilo javno kopališče z rekreacijsko infrastrukturo, ki skupaj s krajino tvori sonaravni park.

Mesto in reka predstavljata dva različna višinska nivoja, ki sta med sabo slabo povezana. Projekt zato predlaga vzpostavitev novih komunikacij med obema rečnima bregovoma, ki predstavljajo ogrodje za nizanje novih turistično-rekreativnih programov ter navezavo na obstoječo kolesarsko pot.

Na levem bregu reke se nadaljuje linearna zasnova, z vmesni zgostitvami. Terasaste ploščadi nekdanje tovarne narekujejo dvonivojsko zasnovo novega objekta s prostori novega kajakaškega kluba v pritličju, športnim parkom na njegovi strehi, ki je na nivoju ceste ter hotelom v zgornjih etažah.

Na desnem rečnem bregu se razvije javno kopališče z lokalom in pripadajočo infrastrukturo. Pontonski bazeni upočasnjujejo tok reke in se prilagajajo različnim višinam rečne gladine. V zaledju gozda so z minimalnim posegom umeščene manjše bivalne enote, ki se prek gozdne plaže navezujejo na bazenski kompleks.

 

Pia Praček
Sandra Cvijetić