Railaway

Vita Štefane

mentor:  doc. dr. Špela Hudnik,  u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani

Obravnavano območje se nahaja med Novo Gorico in Gorico ob slovensko-italijanski meji. Na severu ga omejuje ulica Dr. Karla Lavriča, na vzhodu Prvomajska ulica in na zahodu Cesta IX. Korpusa ter Kolodvorska pot. Vzdolžno čez lokacijo teče železniška proga, ob kateri se nahajata industrija in nakupovalni center.

Izgradnja železniške infrastrukture je v Novi Gorici omogočila razvoj industrije, ustvarila nova delovna mesta, posledično spodbudila priseljevanje ljudi in tako pozitivno vplivala na ekonomijo mesta. Kasneje se je izkazalo, da mestna infrastruktura ni zadostna za rastoče transportne obremenitve. Problematika preobremenjenih cest se rešuje z relokacijo neustreznih proizvodnih in logističnih dejavnosti v ustreznejša območja. Industrija se relocira v cono Meblo in logistika v Volčjo Drago.

Primarni cilj intervencije je sprostitev mestne infrastrukture in oživitev industrijskega območja. Poseg temelji na racionalnem pristopu rušitve nezadostnih objektov, ohranitvi primernih in dopolnitvi le teh z novimi. Vzpostavijo se nove prečne komunikacije, ki izboljšajo pretočnost območja. Zadnji korak obsega integracijo zelenja na celotnem območju, s čimer se doseže učinek zelene prosto prehodne cone. Umeščeni programi spodbujajo lokalno skupnost ter lokalno in krožno ekonomijo.

 

Nika Bronič
Ema Ferreira