Paviljon za eksperimente

Jakob Podlesek
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
demonstrator: Lin Martin Japelj

Paviljon se nahaja v prostoru med Fakultetama za matematiko in fiziko. Izhodišče kompozicije paviljona je praelement, ki je izpeljan z izbranega detajla zapuščenih garaž, na robu lokacije.

Osrednji notranji del paviljona je namenjen izvajanju različnih programov in predstavitev, razstavljanju ali izvajanju eksperimentov ter izobraževanju manjših skupin. Obrobni del notranjega prostora s shrambo, sanitarijami in s čajno kuhinjo je namenjen servisnim potrebam.  

Zunanji prostor je namenjen sprostitvi in navezovanju socialnih stikov. Smiselno nameščeni segmenti s klopmi sproščujoče delujejo na počutje ter vzpodbujajo komunikacijo in kreativnost.  

 

Velik delež steklenih površin omogoča maksimalno osvetlitev notranjosti in odprtost osrednjega razstavnega dela tudi mimoidočim. Steklene stene ustvarijo učinek transparentnosti ter v kombinaciji z zeleno streho, paviljon povezujejo z naravo. 

 

 

Raziskovalna platforma Mafija
Lara Pirih
Past Forward >< Trg republike
Arhitekturna delavnica 1-3