Modularne tribune

Maks Petrovčič
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
demonstrator: Lin Martin Japelj

Na parkirišču za Staro mestno elektrarno nastane nov družabni prostor, trg, na katerem je umeščenih 6 premikajočih tribun. Vodilo pri oblikovanju le-teh je bil praelement, zasnovan na podlagi stopničastega opečnega strešnega venca na severni fasadi Stare mestne elektrarne, saj je njegovo univerzalno obliko med drugim možno interpretirati kot tribune. Strešnemu vencu je odvzeta debelina. Z rotiranjem, preoblikovanjem in spajanjem dveh elementov nastane dvostranski element. 

 

Tribune so montažne jeklene, saj morajo biti čim lažje za premikanje. Pod njimi nastane do 6 funkcionalnih prehodnih prostorov z možnostjo različne uporabe. Lahko so to prostori za stojnice, razstavni prostori ali pa kombinacija obojega. Pri premikanju se tribune in stojnice dvignejo na kolesa, ki so sicer skrita. 

 

Tribune omogočajo izvajanje prireditev na prostem (gledaliških predstav, koncertov, manjših športnih prireditev, razstav, okroglih miz, sejmov …) in se prilagajajo tipu dogodkov. Vendar pa dogodek ni pogoj, da zaživijo, življenje jim da obiskovalec. Fleksibilnost pa obiskovalcu ob vsakem obisku trga omogoči drugačno izkušnjo prostora. 

 

Paviljon za druženje
Hana Perkat
Paviljon za knjižnico
Nastja Piletič