Športna garaža

Tin Komadina
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
sodelavka: Nina Vidić Ivančič
Lego kotički
Maja Pisnik
Milica Popovič
Rehabilitacija podeželja
Arhitekturna delavnica 1-3