Past Forward >< Trg republike

Arhitekturna delavnica

mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
sodelavka: Nina Vidić Ivančič

Komunikacija, izobraževanje in delo se pomikajo v spletne prostore. Nakupovanje se izvaja po spletnih platformah. Zabava in preživljanje prostega časa se odvijata na svetovnem spletu. Prej obiskane javne ali pol-javne stavbe so prazne. Postavljeni smo pred prostorski izziv. Kako stavbe vključiti v novo obliko javnega življenja? In potem? Razmišljali bomo o uporabi javnih prostorov. Na podlagi dobrih arhitektur razumeli delovanje javnih prostorov in z lastnimi intervencijami spremenili njihovo delovanje, da bi ustrezalo morebitnim ponavljajočim se pandemijam.

“Notranje bogatenje je v tem, da že dosežene rezultate čistimo ob spoznanju, ki so v danem trenutku že trdna in neproblematična, ker se tako postopoma učimo od napak, lahko rečemo, da hodimo po poti, kjer vedno le eksperiment zaupljivo vodi k novim odkritjem, ravno tistim, ki pomenijo notranje bogatenje.” ~ Ravnikar, Edvard. “Trg revolucije”. Sinteza : revija za likovno kulturo. 1974, št. 30-32, str. 81-83.

Gregor Pörš
Jakob Opravš
Maja Pisnik
Miljana Popara
Pavilijon za eksperimente
Jakob Podlesek
Pasaža CoV-2
Gregor Pörš