Korona službe

Jakob Opravš
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin
sodelavka: Nina Vidić Ivančič
Pasaža CoV-2
Gregor Pörš
Kotički
Maja Pisnik
Miljana Popara